Žmogiškųjų išteklių komitetas

Žmogiškųjų išteklių komiteto pagrindinė veikla – naujų narių pritraukimas bei jau esamų motyvavimas. Narių motyvacijai kelti naudojamos įvairios priemonės. Naujų narių pritraukimo geriausia priemonė – kurti gerą studentų atstovybės įvaizdį bei gerą bendravimo atmosferą joje. Žmogiškųjų išteklių komitetas taip pat rūpinasi SA narių mokymu organizuodamas įvairius seminarus. Dar viena labai svarbi komiteto veikla – tai komunikacijos gerinimas tarp atskirų atstovybės grandžių. Visą komiteto veiklą koordinuoja Kauno kolegijos studentų atstovybės Viceprezidentas.