VF SA

KAUNO KOLEGIJOS VERSLO FAKULTETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ (VF SA)

Tai viena iš keleto kolegijoje veikiančių fakultetų atstovybių. VF SA – Kauno kolegijos studentų atstovybės (KK SA) dalis.

Studentų atstovybės tikslas – atstovauti studentų interesams. Pagrindinė fakulteto studentų atstovybės veikla – darbas socialinėje ir akademinėje srityse. VF SA siekia užtikrinti akademinį sąžiningumą, rūpinasi studentų gyvenimo bendrabučiuose sąlygomis, studijų kokybe ir t.t. VF SA nariai prisideda ir organizuoja įvairias socialines ir labdaros akcijas.
Kita VF SA veikla – studentų kultūrinis užimtumas, organizuojant įvairius renginius ir sudarant sąlygas studentams studentiškai pasilinksminti.
VF SA dalyvauja Dekanato posėdžiuose, palaiko ryšius su KKSA.

Jei Tau trūksta veiklos, arba turi klausimų, kreipkis į VF SA!

PIRMININKAS

Džiugas Dabrikas

TELEFONAS

+370 627 49 835

El. PAŠTAS

kksa.vefpirmininkas@go.kauko.lt

ADRESAS

Pramonės pr. 20 – 3–12 kab. Kaunas

FACEBOOK

VF SA Socialinė paskyra