TF SA

Kauno kolegijos Technologijų fakulteto studentų atstovybė (TF SA)

TF SA, tai viena iš keleto kolegijoje veikiančių fakultetų atstovybių. TF SA – Kauno kolegijos studentų atstovybės (KK SA) dalis. Studentų atstovybės tikslas – atstovauti studentų interesams. Pagrindinė fakulteto studentų atstovybės veikla – darbas socialinėje ir akademinėje srityse. TF SA siekia užtikrinti akademinį sąžiningumą, rūpinasi studentų gyvenimo bendrabučiuose sąlygomis, studijų kokybe ir pan. TF SA nariai prisideda prie įvairių socialinių ir labdaros akcijų. 2013 metais fakulteto studentai dalyvavo akcijoje „Studentiška lėkštė šilumos“, renginyje „Pyragų diena“, prisidėjo prie donorystės akcijos, makulatūros rinkimo akcijos, lankėsi vaikų globos namuose, kt.

Kita TF SA veikla – studentų kultūrinis užimtumas, organizuojant įvairius renginius ir sudarant sąlygas studentams studentiškai pasilinksminti. Tradiciškai TF SA organizuoja pirmakursių krikštynas, dalyvauja Kauno kolegijos dienose, organizuoja Pirmą balių. TF SA dalyvauja Dekanato posėdžiuose, palaiko ryšius su KK SA. Kreipkitės į TF SA, jeigu: – turite klausimų, kuriuos patiems sunku išspręsti; – Jums trūksta veiklos ir norite prisijungti prie TF SA komandos.

prezis-10

PIRMININKAS

Andrius Stankevičius

TELEFONAS

+370 648 44 715

El. PAŠTAS

kksa.tkfpirmininkas@go.kauko.lt

ADRESAS

Pramonės pr. 22 – 4–28 kab. Kaunas

FACEBOOK

TF SA Socialinė paskyra