Socialinių ir akademinių reikalų komitetas

Socialiniai reikalai:

Bendrabučių reikalai:
Tai problemų su kuriomis susiduria bendrabučių studentai analizė ir šių problemų sprendimo variantų paieška, bendradarbiavimas su bendrabučių tarybomis, bendrabučio nuostatų koregavimas;

Rūpinasi neįgaliais studentais:
Tai problemų su kuriomis susiduria neįgalūs studentai sprendimų ieškojimas. Stengiamasi, kad jiems būtų pritaikyti pastatai, kad jie jaustųsi lygiaverčiais studentais kaip ir kiti.

Skatina toleranciją studentų įvairovei:
Kad Kauno kolegijos studentai būtų kuo tolerantiškesni studentams turintiems negalią, esantiems kitokios kultūros, socialinės padėties, kitos šalies ir t.t.

Studijų aplinkos gerinimas:
Rūpinasi, kad Kauno kolegijoje atsirastų poilsio vietos;

Su paskolomis susiję klausimai:
Stengiamasi studentams suteikti kuo daugiau informacijos apie teikiamas paskolas, jų rūšis, kada ir kur reikia užpildyti prašymus.

D.U.K

Paulina Dumbliauskaitė

Atstovavimo komitetas. Socialinės srities koordinatorė

Mob. tel.: +370 636 19 447

El.paštas:  kksa.socakademai@go.kauko.lt

Akademiniai reikalai:

Rūpinasi studijų kokybe, jos užtikrinimu, kad studentų studijos būtų kuo tikslingesnės tam tikrai studijų programai;

Skatina akademinį sąžiningumą, kad studentai nenusirašinėtų, neplagijuotų ir nepirktų darbų;

Vykdo įvairias apklausas kurių tikslas sužinoti studentų nuomonę apie studijų kokybę, apie akademinį sąžiningumą, ir kitus susijusius klausimus;

Bendrauja su Kauno kolegijos administracija, seniūnais, kuratoriais, dėstytojais;

Dalyvauja ir atstovauja studentus Kauno kolegijos direktorato posėdžiuose;

Priklauso ir atstovauja studentus Kauno kolegijos akademinėje taryboje;

Skatina kuo glaudesnį bendravimą tarp studentų ir dėstytojų;

Suteikia informaciją Kauno kolegijos studentams su studijomis susijusiais klausimais (akademinės atostogos, mokslo pertrauka, studijų programos, akademinis sąžiningumas);

Studentai į akademinių reikalų komitetą gali kreiptis, jeigu atsirado problemų tarp studento ir dėstytojo, jeigu studentai nesąžiningai įvertinti rašto darbuose, tarpiniuose atsiskaitymuose, egzaminuose, jeigu mano, kad dėstytojas skatina akademinį nesąžiningumą (leidžia nusirašinėti, priima plagijuotus darbus, ima kyšius).

D.U.K

Edvinas Sodaitis

Atstovavimo komitetas. Akademinės srities koordinatorius

Mob. tel.: +370 677 57 261

El.paštas:  kksa.socakademai@go.kauko.lt


Warning: Undefined array key "pages" in /home/ktksa/domains/kksa.lt/public_html/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 117