Ryšių su visuomene komitetas

 • Rūpinasi Kauno kolegijos studentų atstovybės (KK SA) įvaizdžio formavimu;
 • Rūpinasi KK SA veiklos efektyvia sklaida Kauno kolegijoje ir už jos ribų;
 • Skelbimų administravimas;
 • KK SA reklaminių plakatų administravimas;
 • Informacijos apie renginius sklaida žiniasklaidai;
 • Informacijos talpinimas www.kksa.lt;
 • Informacinių skelbimų keitimasis su kitų aukštųjų mokyklų studentų atstovybėmis;
 • Ir kt. KK SA veiklos viešinimo priemonės;
 • Ruošiami įvykusių veiklų aprašomieji straipsniai;
 • Ruošiami efektyvūs vyksiančių veiklų informaciniai straipsniai;
 • Reklama Kauno kolegijoje:
 • Norint reklamuotis Kauno kolegijoje būtina pranešti Kauno kolegijos studentų atstovybei;
 • Pasirašyti sutartį dėl reklamos ir informacijos sklaidos;

Reklamos galimybės mūsų kolegijoje:

 • plakatai stenduose, skrajutės, reklama internete ir per renginius. Reklama Kauno kolegijoje mokama.

Šis komitetas nuolat ieško alternatyvių finansavimo galimybių, tam, kad būtų galima paremti KK SA organizuojamus renginius, akcijas, mokymus, konferencijas. Nuolat bendradarbiauja su naujais ir nuolatiniais rėmėjais, sudaro su jais sutartis. Tai finansinė oazė, kurioje mes susiduriame su realiais pinigais, kurdami studentų gerovę. Šio komiteto tikslas, kad KKS A visuomet turėtų finansinę paramą.

Ernestas Kaminskas

Ryšių su visuomene komitetas. Informacijos sklaidos srities koordinatorius

Mob. tel.: +370 607 38 058

El.paštas:  kksa.rsv@go.kauko.lt

Rugilė Giedraitytė

Ryšių su visuomene komitetas. Marketingo srities koordinatorius

Mob. tel.: +370 607 38 058

El.paštas:  kksa.rsv@go.kauko.lt