MUF SA

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo studentų atstovybė (MUF SA)

Tai viena iš keleto kolegijoje veikiančių fakultetų atstovybių. MUF SA – Kauno kolegijos studentų atstovybės (KK SA) dalis.

Studentų atstovybės tikslas – atstovauti studentų interesams.

Pagrindinė fakulteto studentų atstovybės veikla – darbas socialinėje ir akademinėje srityse. MUF SA siekia užtikrinti akademinį sąžiningumą, rūpinasi studentų gyvenimo bendrabučiuose sąlygomis, studijų kokybe ir pan. MUF SA nariai prisideda prie įvairių socialinių ir labdaros akcijų. 2013 metais fakulteto studentai dalyvavo minint Valentino dieną fakultete, suorganizavo renginį „Poezijos popietė ant pelėdų kalno“.

Kita MUF SA veikla – studentų kultūrinis užimtumas, organizuojant įvairius renginius ir sudarant sąlygas studentams studentiškai pasilinksminti. Tradiciškai MUF SA organizuoja pirmakursių krikštynas, dalyvauja Kauno kolegijos dienose, organizuoja „Pirmą balių“.

MUF SA dalyvauja Dekanato posėdžiuose, palaiko ryšius su KKSA.

Kreipkitės į MUF SA, jeigu:

– Turite klausimų, kuriuos patiems sunku išspręsti;

– Jums trūksta veiklos ir norite prisijungti prie MUF SA komandos.

PIRMININKAS

Andrius Stankevičius

TEEFONAS

+370 648 44 715

El. PAŠTAS

tkfpirmininkas@go.kauko.lt

ADRESAS

Pramonės pr. 22 – 4–28 kab. Kaunas

FACEBOOK

TF SA Socialinė paskyra