KK SA ataskaitų teikimo ir rin…

Kauno kolegijos studentų atstovybė (toliau – KK SA) š.m. gegužės 24 d. organizavo eilinę KK SA ataskaitinę-rinkiminę konferenciją. Jos metu, jau buvusi KK SA Prezidentė, Izabelė Rainytė bei Kontrolės komiteto atstovai teikė savo metines veiklos ir finansų ataskaitas.
Izabelė labai džiaugiasi, jog atstovybė vis daugiau dėmesio skiria akademinės srities plėtojimui, inicijuojant viešas diskusijas, keliant į paviršių įsišaknijusias problemas. Taip pat tuo, jog yra ieškoma ir atrandama vis daugiau naujų būdų studentų laisvalaikio užimtumui tenkinti – nauji renginiai, skirti skatinti fizinį aktyvumą bei netradicinį laiko praleidimą.
„Labiausiai džiaugiuosi komandos vienybe, kurią šiais metais pavyko išugdyti“, – teigia buvusi KK SA Prezidentė.

Konferencijoje delegatai tarė savo verdiktą – išrinktas naujasis KK SA Prezidentas, kuriuo tapo Mantas Gedrimas. Naujasis organizacijos Prezidentas, pristatinėdamas savo metines veiklos gaires, akcentavo artimesnį bendradarbiavimą su kitų aukštųjų mokyklų SA atstovais, didesnį KK studentų įtraukimą į procesus, kurie turi svarbią reikšmę jų gerovei. Taip pat minėtas studentų savarankiško atstovavimo skatinimas bei efektyvesnis sklandaus grįžtamojo ryšio ir informacijos sklaidos užtikrinimas. Tuo tarpu, atnaujinant organizacijos valdymo organų narių gretas, buvo sudaryta nauja Kontrolės komiteto sudėtis: buvusi KK SA Prezidentė Izabelė Rainytė, buvęs Atstovavimo komiteto akademinės srities koordinatorius Austumas Maliauskas ir kadenciją baigęs Vadybos ir ekonomikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkas Mantas Velička. Konferencijos metu septyni studentų atstovai buvo skiriami į KK Akademinės tarybos sudėtį: Miglė Kleveckaitė (MF SA), Rokas Savickas (MF SA), Viktorija Pikelytė (MF SA), Dovydas Janulevičius (TF SA), Austumas Maliauskas (VEF SA), Audrius Bumblauskas (VEF SA) ir Toma Petrylaitė (VEF SA).

Po konferencijos uždarymo svečiai ir kolegos sveikino kadenciją baigusią Prezidentę Izabelę Rainytę ir linkėjo gero darbo naujai išrinktam Prezidentui Mantui Gedrimui.

Dar kartą tariame nuoširdų AČIŪ visiems dalyvavusiems, o ypač Izabelei Rainytei už visus šiuos metus, už sunkų darbą ir įneštą indėlį organizacijos stiprinime.