„Atstovauju, nes žinau“ moky…

Sausio 27-28 dienomis vyko 10 val. trukmės Atstovavimo mokymai, kuriuose naujų žinių ir vertingos patirties įgavo ne tik Atstovavimo komiteto, tačiau ir visos KK SA naujieji nariai.

Mokymai startavo šeštadienio popietę, o seminarų ciklą pradėjo KK SA alumni Justina Jakubavičiūtė. Lektorė suteikė daug naudingų patarimų tema: „Kur ieškoti informacijos, jei į užduotą klausimą negali atsakyti iš karto“. Po teorinės paskaitos sekė praktika, tad Atstovavimo komiteto koordinatoriai Austumas Maliauskas (atsakingas už akademinę sritį) ir Aistė Skorkaitė (atsakinga už socialinę sritį) išdalino užduotis, skirtas išnagrinėti ir suprasti socialinės dimensijos svarbą aukštosiose mokyklose. KK SA nariai dirbo grupelėse, veikė komandiškai ir visi aktyviai buvo įsitraukę į diskusijas. Šeštadienį vainikavo LSS valdybos nario Dovydo Kinderio paskaita, kurioje buvo kalbama apie LSS veiklą ir vertę, kurią gauna kiekvienas jos narys.

Kitą rytą, iš karto po pusryčių, KK SA prezidentė Izabelė Rainytė tęsė seminarų ciklą pasakodama apie AM studentų atstovavimą ir jų problemų sprendimą nuo pradžios iki galo. Tuomet KK SA nariai dalyvavo debatuose – diskutavo ir gynė savo pozicijas, įsikūnydami į studento bei adminitracijos vaidmenis. Po pietų buvo kalbama paskolų ir stipendijų tema, kurią nagrinėjo KTU SA Socialinių reikalų koordinatorė Karolina Sokelytė. Paskutinę, tačiau labai svarbią ir įdomią paskaitą „Kur, kada ir kaip studentas gali reikšti savo nuomonę“ vedė LSS viceprezidentas Kasparas Nacius. Lektorius išdėstė svarbiausius studentų atstovavimo viduje ir išorėje kriterijus.

Mokymai praėjo labai produktyviai – KK SA nariai papildė savo žinių bagažą atstovavimo srityje ir išsikėlė sau naujus siekius tolimesnėje studentų atstovybės veikloje.