Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto studentų atstovybė (VEF SA)

Tai viena iš keleto kolegijoje veikiančių fakultetų atstovybių. VEF SA – Kauno kolegijos studentų atstovybės (KK SA) dalis.

Studentų atstovybės tikslas – atstovauti studentų interesams. Pagrindinė fakulteto studentų atstovybės veikla – darbas socialinėje ir akademinėje srityse. VEF SA siekia užtikrinti akademinį sąžiningumą, rūpinasi studentų gyvenimo bendrabučiuose sąlygomis, studijų kokybe ir t.t. VEF SA nariai prisideda ir organizuoja įvairias socialines ir labdaros akcijas.
Kita VEF SA veikla – studentų kultūrinis užimtumas, organizuojant įvairius renginius ir sudarant sąlygas studentams studentiškai pasilinksminti.
VEF SA dalyvauja Dekanato posėdžiuose, palaiko ryšius su KKSA.

Jei Tau trūksta veiklos, arba turi klausimų, kreipkis į VEF SA!