Tvarkaraščiai #AKADEMINISTREČIADIENIS

 • Studijų užsiėmimų tvarkaraščiai.

  Skelbiami ne vėliau kaip savaitė iki semestro pradžios. Tvarkaraščius sudaro darbuotojai pagal jiems priskirtas funkcijas. Tvarkaraščiai skelbiami kolegijos interneto svetainėje ir informaciniuose stenduose.
  Fizinio aktyvumo užsiėmimai (2 val. per savaitę) – įtraukiami į kiekvienos studijų programos pirmo ir antro kurso studijų tvarkaraščius.
  Nuolatinių studijų tvarkaraštyje per vieną dieną negali būti daugiau 8 akademinių valandų, išskyrus atvejus, kai ilgesnės trukmės reikalauja tam tikro modulio specifika (pvz.: ištęstinės studijos), bet ne daugiau 12 akademinių valandų.
 • Egzaminų sesijos tvarkaraščiai.

  Sudaro darbuotojai pagal jiems priskirtas funkcijas, suderinę su dėstytojais ir grupių seniūnais. Tvarkaraščiai skelbiami savaitę prieš egzaminų sesijos pradžią kolegijos tinklapyje ir informaciniuose stenduose. Egzaminą studentas gali laikyti ir ne egzaminų sesijos metu akademinio padalinio vadovo leidimu. Rekomenduojama egzaminų tvarkaraštyje skirti ne mažiau kaip dvi dienas kitam egzaminui pasirengti.
 • Kilus problemoms, susijusioms su tvarkaraščiais:

  Kreipkitės į savo katedros vedėją arba fakulteto dekaną bei prodekaną. Neišsprendus problemos fakultete, galite kreiptis į centrinę kolegijos administraciją arba į studentų atstovybę.