Studentų apklausos apie studijų kokybę rezultatai 2015m.

2015 m. balandžio 8 – 29 d. Strateginio planavimo ir studijų kokybės valdymo tarnyba vykdė Kauno kolegijos studentų apklausą apie studijų kokybę. Per apklausos vykdymo laikotarpį gautos 1458 užpildytos anketos.

Duomenys apie respondentus. Iš viso apklausoje dalyvavo 1458 studentai: iš jų 1194 moterys ir 264 vyrai. Respondentai pagal studijuojamą kursą pasiskirstė sekančiai: 501 – I kurso studentas; 448 – II kurso studentai, 464 – III kurso studentai, 45 – IV kurso studentai.

 

Detalius rezultatus žiūrėkite – čia