Studentai kviečiami pasirašyti paskolų sutartis

Studentai kviečiami pasirašyti paskolų sutartis

Studentai prisijungę prie savo prašymo-anketos, gali sužinoti, ar jiems yra paskirta valstybės ar valstybės remiama paskola. Studentai apie tai, kad jiems siūloma sudaryti paskolos sutartis, yra informuojami išsiunčiant pranešimą į studento prašyme-anketoje nurodytą elektroninio pašto adresą.
Dėl valstybės remiamų paskolų gavimo studentai turės kreiptis į vieną iš pasirinktų bankų: „Swedbank” AB arba DNB bankas.

Valstybės remiamų paskolų sutartis studentai galės pasirašyti nuo 2015 m. spalio 14 d. iki 2015 m. lapkričio 10 dienos. Atvykę į banką studentai privalės pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybės kortelę arba pasą). Jeigu valstybės remiamos paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, jis taip pat privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo yra pasirašoma valstybės remiamos paskolos sutartis. Kredito įstaiga turi teisę atsisakyti su studentu pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį, paaiškėjus faktams apie studento ankstesnių skolinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.Platesnė informacija www.vsf.lt

Informuokite savo grupės draugus.