SKATINIMAI IR NUOBAUDOS #AKADEMINISTREČIADIENIS

Studentas gali būti skatinamas už aukštus studijavimo pasiekimus, išskirtinius rezultatus mokslo, sporto, kultūros, meno srityse, aktyvią akademinę ir visuomeninę veiklą, už kolegijos vardo garsinimą ir kt.

Skatinimo formos:

  • Padėka.
  • Padėkos raštas.
  • Skatinamoji stipendija.
  • Galimybių sudarymas išskirtinių rezultatų sklaidai už kolegijos ribų.

Nuobaudos gali būti skiriamos už studento pareigų nevykdymą.

Nuobaudų formos:

  • Pastaba.
  • Papeikimas
  • Šalinimas iš kolegijos.

Svarbu paminėti:

Dokumentai apie skatinimus ir nuobaudas saugomi studento asmens byloje.

Skatinimus ir nuobaudas gali skirti direktorius, akademinio padalinio vadovas.