RSV komitetas

 • Rūpinasi Kauno kolegijos studentų atstovybės (KKSA) įvaizdžio formavimu;
 • Rūpinasi KKSA veiklos efektyvia sklaida Kauno kolegijoje ir už jos ribų;
 • Skelbimų administravimas;
 • KKSA reklaminių plakatų administravimas;
 • Informacijos apie renginius sklaida žiniasklaidai;
 • Informacijos talpinimas www.kksa.lt;
 • Informacinių skelbimų keitimasis su kitų aukštųjų mokyklų studentų atstovybėmis;
 • Ir kt. KKSA veiklos viešinimo priemonės;
 • Ruošiami įvykusių veiklų aprašomieji straipsniai;
 • Ruošiami efektyvūs vyksiančių veiklų informaciniai straipsniai;

Reklama Kauno kolegijoje:

 • Norint reklamuotis Kauno kolegijoje būtina pranešti Kauno kolegijos studentų atstovybei;
 • Pasirašyti sutartį dėl reklamos ir informacijos sklaidos;

Reklamos galimybės mūsų kolegijoje:

 • plakatai stenduose, skrajutės, reklama internete ir per renginius. Reklama Kauno kolegijoje mokama.

Šis komitetas nuolat ieško alternatyvių finansavimo galimybių, tam, kad būtų galima paremti KKSA organizuojamus renginius, akcijas, mokymus, konferencijas. Nuolat bendradarbiauja su naujais ir nuolatiniais rėmėjais, sudaro su jais sutartis. Tai finansinė oazė, kurioje mes susiduriame su realiais pinigais, kurdami studentų gerovę. Šio komiteto tikslas, kad KKSA visuomet turėtų finansinę paramą.

Edvinas Untulis

Ryšių su visuomene komitetas. Informacijos sklaidos srities koordinatorius

Mob. tel.: +370 624 71408
El.paštas: kksa.rsv@go.kauko.lt

Julius Sūnelaitis

Ryšių su visuomene komitetas. Kultūros darbo grupės vadovas

Mob. tel.: +37067240937
kksa.renginiai@go.kauko.lt