Rotacija #AKADEMINISTREČIADIENIS

Kas yra rotacija?

Rotacija – procesas, kurio metu studentas gali gauti arba prarasti valstybės finansuojamą studijų vietą.

Kodėl netenkama valstybės finansuojamos studijų vieta?

Jeigu valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas neatitinka gero mokymosi kriterijų, jis netenka valstybės finansuojamos studijų vietos ir turi mokėti jo priėmimo į Kolegiją metais nustatytą studijų kainą.

Kodėl gaunama valstybės finansuojama studijų vieta?

Laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą užima geriausiai toje pačioje studijų programoje (kryptyje), tame pačiame kurse ir pagal tą pačią studijų formą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje besimokantis studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus. Jeigu laisvų vietų yra mažiau negu studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, pirmenybė teikiama studentams, vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau modulių (dalykų) puikaus pasiekimų lygmens įvertinimų.

Kada vyksta rotacija?

Rugpjūčio mėn. pabaigoje / rugsėjo mėn. pradžioje studentai yra informuojami dėl valstybės finansuojamų studijų vietų gavimo ir netekimo.

Vasario mėn. gale / kovo mėn. pradžioje studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamoje vietoje ir atitikusiems perėjimo iš vienos studijų vietos į kitą kriterijus, yra paskirstomos atlaisvintos valstybės finansuojamos vietos nuo pavasario semestro.

Kokie studentai negali pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?

  • Turintys akademinių skolų.
  • Nepasiekę tipinio (7-8) ar puikaus (9-10) dalykų (modulio) pasiekimų lygmens.
  • Pakartotinai studijuojantys pagal tą pačią programą ar studijų pakopą.
  • Studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas ir bent viena iš jų yra finansuojama valstybės biudžeto lėšomis.

Kokiems studentams gresia valstybės finansuojamos vietos netekimas?

  • Turintiems akademinių skolų.
  • Pasiekusiems tik slenkstinį dalykų (modulio) pasiekimų lygmenį (5-6).