Praktika #AKADEMINISTREČIADIENIS

Kauno kolegijoje profesinės veiklos praktika ir praktiniai užsiėmimai gali vykti pačioje kolegijoje arba išorės organizacijose. Praktikos atliekamos Lietuvos arba užsienio organizacijose, su kuriomis pasirašytos trišalės sutartys (tarp įmonės, kolegijos ir studento). Šias sutartis tvirtina fakulteto dekanas arba jo įgaliotas asmuo.

Praktikos vyksta

Profesinės veiklos praktikos atliekamos studijų grafike numatytu laiku.

Kai studento praktika yra susijusi su konkrečiomis praktikos atlikimo sąlygomis, ji gali būti organizuojama kitu laiku, nei numatyta studijų grafike.

Jei praktikos vietoje organizuojamas darbas neatitinka praktikos programos tikslų, studento prašymu praktikos vieta yra keičiama.

Studentas, gavęs nepatenkinamą profesinės veiklos praktikos įvertinimą, turi kartoti praktiką atostogų arba laisvu nuo teorinių ir praktinių užsiėmimų laiku.

Praktika pagal Erasmus+ programą

Norint atlikti praktiką pagal Erasmus+ programą, reikia:

  1. Su fakulteto tarptautinės veiklos koordinatoriaus pagalba išsirinkti užsienio įmonę, į kurią norima vykti.
  2. Užsiregistruoti aplikavimo sistemoje ir užpildyti studento registracijos dalyvauti atrankoje anketą.

Paraiškų teikimo laikas:

  1. Rudens semestre (rugsėjo 10d. – spalio 10d.) – norintiems išvykti pavasario semestre.
  2. Pavasario semestre (sausio 20d. – kovo 2d.) – norintiems išvykti pavasario bei kitų metų rudens semestruose.