Stipendijos

Daugeliui studentų, kurie stropiai siekia užsibrėžtų tikslų, neretai kyla klausimai, kaip ir kokiais atvejais Kolegija gali skatinti juos judėti pirmyn. Todėl šiandien pateiksime Jums informaciją apie skatinamąsias stipendijas ir jų skyrimą.

Skatinamosios stipendijos skiriamos fakultetų dekanų skyriaus vadovų sprendimu.
Skatinamųjų stipendijų skyrimo tvarką reglamentuoja: Kauno kolegijos stipendijų skyrimo nuostatai.
Skatinamosios stipendijos skiriamos 10–12 proc. kurso studijų programoje studijuojančių studentų, pasiekusių geriausius studijų rezultatus.
Skatinamųjų stipendijų dydis svyruoja priklausomai nuo padalinio, kuriame studijuojama, finansinių resursų.
Apie skatinamosios stipendijos paskyrimą informuoja padalinio administracija, įvertinusi semestro rezultatus.
Kolegijos studentams, patyrusiems artimųjų netektį, gali būti skiriama vienkartinė stipendija.
Vertėtų nepamiršti, jog Kauno kolegijos studentai, pageidaujantys gauti vienkartines stipendijas, turi kreiptis į savo padalinių, kuriuose studijuoja, administracijos atstovus.