Bendrabuciai

Gyveni Kauno kolegijos bendrabutyje?
O ar žinai, kad gali būti ne tik jo gyventojas, bet ir veiklus studentas, kurio balsas gali turėti didelės reikšmės bendrabutyje vykstantiems procesams?
Kyla klausimas, ką tokiu atveju turi daryti?
Atsakymas: nepraleisti savo bendrabutyje organizuojamo visuotinio gyventojų susirinkimo, kurio metu net vienerių metų laikotarpiui yra renkama Tavo bendrabučio taryba!
Net, jei ir nekyla noras priklausyti tarybai, Tu privalai žinoti, ką ji veikia!

🙂
Bendrabučio taryba:
* Rengia ir teikia pasiūlymus vidaus tvarkos taisyklių pakeitimams. Taisyklės įsigalioja, kai jas savo parašu patvirtina bendrabučio valdytojas ir bendrabučio tarybos pirmininkas;
* Analizuoja ir teikia pasiūlymus bendrabučio valdytojui(-ai) dėl bendrabučių ūkinės ir finansinės veiklos, dėl darbo ir poilsio sąlygų gerinimo bendrabučiuose, aptarnaujančio personalo darbo organizavimo. Tarybai pateikus skundą arba pasiūlymą raštu, per 7 darbo dienas Taryba turi gauti raštišką atsakymą iš bendrabučio valdytojo(-os);
* Gali organizuoti šventinius renginius, raštu suderinus su bendrabučio valdytoju(-a);
* Dalyvauja svarstant gyventojų pašalinimo iš bendrabučio klausimus;
* Turi teisę gauti bendrabučio lėšų panaudojimo ataskaitas.