Neeilinė ataskaitinė-rinkiminė konferencija Kovo 1d.

Kauno kolegijos studentų atstovybė (toliau – KK SA) š.m. kovo 1 d. organizavo neeilinę KK SA ataskaitų teikimo ir rinkimų konferenciją. Jos metu, jau buvęs KK SA Prezidentas, Mantas Gedrimas konferencijai teikė veiklos ir finansų ataskaitą bei Kontrolės komiteto atstovai pristatė parengtą finansų ataskaitą su savomis įžvalgomis.

Konferencijos metu buvo išrinktas naujasis KK SA prezidentas Rimvydas Aksomas, kuris šias pareigas eis iki eilinės KK SA ataskaitų teikimo ir rinkimų konferencijos. Rimvydui Aksomui talkins viceprezidentas Domantas Petkus.

Linkime sėkmės Mantui Gedrimui atstovaujant kolegijų sektoriaus studentų interesams respublikiniu lygmeniu!