LSP kainų pasikeitimas

Nuo rugpjūčio 1 d. keičiasi LSP kainos:

LSS administruojamų LSP išdavimo įkainis už visą studijų laikotarpį yra:

Kai LSP tose pačiose studijose išduodamas pirmą kartą:
* 1-os pakopos studijose (Bakalauras) – 12,00 €;
* 2-os pakopos studijose (Magistras) – 6,00 €;
* vientisosiose studijose – 16,00 €;
* 3-ios pakopos studijose (Doktarantūra) – 12,00 €;
* rezidentūros studijose – 16,00 €;
* laipsnio nesuteikiančiose studijose – 4,50 €;
* dalinių studijų atvykusiems studentams – 4,50 €.

Kai LSP tose pačiose studijose išduodamas pakartotinai (LSP keičiamas
nauju) – 4,50 €.

Kainos priskaitymo momentas yra užsakymo momentas, taigi jei LSP
užsakymas bus įvykęs iki rugpjūčio 1 d., jis bus išduodamas senomis
kainomis.