LSP gražinimo tvarka

Svarbi informacija kiekvienam studentui: nuo šiol Kauno Kolegijos Studentų Atstovybė nesurinkinėja LSP išregistravimui.

Pagal naujai pateiktus LSS (Lietuvos Studentų Sąjungos) nuostatus, kiekvienas Kauno Kolegijos studentas norintis gražinti LSP (Lietuvos Studento pažymėjimas) turi pirmiausiai nuvykti į išdavimo padalinį, kuriame studentui buvo išduotas LSP.

Kiekvienas studentas Kolegijoje kuriam yra reikalingas Studentų Atstovybės parašas atsiskaitymo lapelyje, norint išeiti arba pabaigti studijas, privalo išregistruoti savo LSP. Atvykus į išdavimo padalinį LSP gražinimui, pažymėjime bus išmušta skylė ir išregistruotas iš sistemos. Su išregistruotu pažymėjimu studentas turi atvykti į Kauno Kolegijos Studentų Atstovybę ir parodžius išregistruotą pažymėjimą bus padėtas galiojantis Kauno Kolegijos Studentų Atstovybės anspaudas bei parašas atsiskaitymo lapelyje.

 

 

Žemiau yra pateikta ištrauka iš LSP nuostatų:

 

VIII. LSP PLATINTOJAS

  • 48. LSP platintojas atlieka šias funkcijas:
  • 48.1. išduoda Studentams išrašytus LSP ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus, kuriems būtinas asmens tapatybės nustatymas;
  • 48.2. priima iš Studentų grąžinamus LSP;
  • 48.3. tvarko LSP veiksmų registracijos žurnalus ir užtikrina jų grąžinimą LSP administratoriui;
  • 48.4. kitas funkcijas, nustatytas LSP platinimo sutartyje.
  • 49. LSP platintojas privalo vykdyti griežtą LSP platintojo atliekamų LSP platinimo veiksmų apskaitą LSP informacinėje sistemoje.
  • 50. LSP platintojui suteikiama teisė tvarkyti duomenis LSP informacinėje sistemoje. Tapatybės atpažinimo priemonės LSP platintojui suteikiamos LSP platinimo sutartyje numatyta tvarka.