Laisvai pasirenkami dalykai #AKADEMINISTREČIADIENIS

Kas tai?

  • Laisvai pasirenkami dalykai/moduliai – tai tos pačios ar kitos mokslo ar meno studijų srities dalykai/moduliai, kuriuos studentas turi pasirinkti iš kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų/modulių nustatyta tvarka.

Kur galiu rasti sąrašą?

  • Laisvai pasirenkamų dalykų/modulių sąrašas skelbiamas kolegijos tinklapyje, registracija ir studijų organizavimas vykdomas pagal kolegijoje patvirtintą Studentų laisvai pasirenkamų dalykų/modulių organizavimo tvarką.

Kokie yra reikalvimai?

  • Studentas gali rinktis tik tuos laisvai pasirenkamus dalykus/modulius, kurie nėra privalomi jo studijuojamoje programoje.
  • Laisvai pasirenkamas dalykas yra 3 kreditų apimties. Kolegijoje gali būti realizuojami ir 15 studijų kreditų apimties laisvai pasirenkami moduliai.
  • Kauno akademinių padalinių nuolatinių studijų studentų registracija į kitų mokslo metų laisvai pasirenkamų dalykų/modulių studijas vyksta internetu. Registracijos laikotarpiai į laisvai pasirenkamus dalykus/modulius kasmet tvirtinami direktoriaus įsakymu.

Registracija į laisvai pasirenkamus dalykus/modulius vykdoma dviem etapais:


I ETAPAS: studentai interneto svetainėje registruojasi į laisvai pasirenkamus dalykus/modulius kitų mokslo metų rudens ir pavasario semestrui.
II ETAPAS: studentai interneto svetainėje pasitikrina ar yra įtraukti į I etape pasirinktų laisvai pasirenkamų dalykų/modulių sąrašus. Studentas registruojasi į likusias laisvai pasirenkamų dalykų/modulių vietas, jei nedalyvavo I etape arba jo ankstesnė registracija buvo atšaukta.

Katedros vedėjo sprendimu studentų registracija į laisvai pasirenkamą dalyką/modulį gali būti atšaukta, jei į jį užsiregistravo mažesnis nei minimalus studentų skaičius.