Kuratoriaus programa
Kas yra kuratorių programa? Kuratorius – tai specialius apmokymus išklausęs vyresnių kursų studentas, kuris:

 • Maloniai ir nuoširdžiai bendrauja su pirmakursiais studentais;
 • Padeda pirmakursiams apsiprasti naujoje aplinkoje, supažindina su padalinio fakulteto svarbiausiomis bei lankomiausiomis vietomis
 • Privalo žinoti atsakymus į visus pirmakursiui iškilusius klausimus;
 • Padeda išrinkti seniūną ir stebi jo atliekamą darbą

 

 

Kuratorių programa vyksta 10 etapų:

 1. Etapas: Kuratorių registracija;
 2. Etapas: Kuratorių informacinės medžiagos paruošimas (duodamas infopackas, kurį privalomą išstudijuoti);
 3. Etapas:Kuratorių mokymai (kuratoriui suteikiama pagrindinė reikalinga informacija bei įgūdžiai kaip formuoti komandą ir tapti geru jos vadovu);
 4. Etapas: Gautos informacijos įsisavinimas ir patikrinamas testu;
 5. Etapas: Kuratorių susitikimas su pirmakursiais 2018-09-01 (jo metu kuratorius suteikia pačią svarbiausią informaciją apie pirmąsias savaites Kolegijoje);
 6. Etapas: Bendravimas su pirmakursiais studijų ir laisvalaikio metu (suteikiama įvairiausia informacija apie studijas, paskaitas, sesiją, bendrabučius, stipendijas, paskolas, popaskaitinę veiklą, KK SA ir pan.);
 7. Etapas: Informacijos suteikimas prieš sesiją (pirmakursiai supažindinami su sesijos tvarka, pagrindinėmis teisėmis bei pareigomis);
 8. Etapas: Kuratorių su pirmakuriais ryšio palaikymas (visus mokslo metus);

 

 

Kuratoriaus funkcijos

Informuoja apie:

 • Akademinius reikalus
 • Socialinius reikalus
 • Lietuvos studento pažymėjimą
 • Galimybę studijuoti/ atlikti praktika užsienyje

 

Supažindina su:

 • Padalinio struktūra, ypatybėmis, tradicijomis, renginiais;
 • Kauno kolegijos studentų atstovybe;
 • Laisvalaikio praleidimo galimybėmis (choras, šokiai ir pan.).

 

Parodo bei nukreipia į:

 • koordinuojamos grupės padalinyje;
 • kitus fakultetus;
 • sporto sales;
 • biblioteką;
 • centrine ir padalinio Studentų atstovybių būstines.

Padeda:

 • susiorganizuoti grupės susipažinimą rugsėjo pradžioje;
 • išrinkti seniūną;
 • surengti cementofkę;
 • palaikyti darną grupėje.

Surenka:

savo kuruojamos grupės kontaktus, kad bet kuriuo metu galėtų pranešti reikiamą informaciją (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas).