KKSA ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija

 

Šių metų gegužės 7 dieną Kauno kolegijos studentų atstovybė (KK SA) pakvietė kolegijos administraciją, kolegas iš kitų aukštųjų mokyklų bei visus studentų atstovybės gyvenimu besidominčius bendraminčius susirinkti į kasmetę Eilinę ataskaitos teikimo ir rinkimų konferenciją. Be atvykusių svečių konferencijoje dalyvavo ir 17 studentų atstovybės deleguotų asmenų, kurie kvorumo principu tvirtino pristatytus darbus – ataskaitas, naująją KK SA kontrolės komiteto sudėtį, kandidatų į Kauno kolegijos Akademinę tarybą delegavimą bei balsavimu rinko naująjį KK SA prezidentą.

Prasidėjus konferencijai bendru nutarimu buvo išrinktas pirmininkaujantis asmuo, sekretorius ir trijų žmonių grupė, sumuojanti kvorumo metu iškeltų „Delegatas“ kortelių skaičių. Įsivyravus tylai salėje prie tribūnos stojo esamas KK SA prezidentas Jonas Leitys. Studentų atstovų Prezidentas pristatė ne tik savo kadencijos metu įvykdytus darbus, bet ir Atstovavimo, Ryšių su visuomene ir Tarptautinių ryšių komitetų metų veiklos ataskaitas. Buvo aptarta ne tik esama KK SA padėtis Kauno kolegijoje, bet ir ateities planai, norai ir galimybės. Po abejingų nepalikusios Jono Leičio kalbos buvo pristatyta KK SA kontrolės komiteto ataskaita, kurią paruošė jo pirmininkė Simona Navickaitė. Apžvelgta finansinė padėtis leido pasidžiaugti KK SA suklestėjimu ir suvokimu, jog ši organizacija eina tinkame linkme.

Netrukus prie tribūnos stojo ir kandidatėįKK SA prezidento pareigas Justina Jakubavičiūtė, kuri šiuo metu eina Vadybos ir ekonomikos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkės pareigas. Kandidatė pristatė savo veiklos prioritetus, netolimos ateities planus bei naująją darbo komandą (komitetų koordinatorius ir Vice prezidentę). Po svečių iškeltų klausimų delegatai rikiavosi prie balsadėžės, kad galėtų atiduoti savo balsą.

Balsų skaičiavimo komisijai susumavus balsus pirmininkas netruko paskelbti, kad remiantis balsų dauguma (16/17) buvo išrinkta naujoji Kauno kolegijos Studentų atstovybės Prezidentė, kuria tapoVadybos ir ekonomikos fakulteto II kurso Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos nuolatinių studijų studentė Justina Jakubavičiūtė. Jos dešiniąja ranka – vice prezidente – tapo Medicinos fakulteto II kurso Dantų technikos studijų programos nuolatinių studijų studentė Aistė Noreikaitė, kuri išrinkta laikinai eiti ir Žmogiškųjų išteklių komiteto koordinatorės pareigas.

Dar neišblėsus džiugioms nuotaikoms buvo išrinkti ir KK SA kontrolės komiteto naujieji nariai, kuriais tapo savo kadenciją baigusi KK SA vice prezidentė Modesta Grakauskaitė, alumnai Andrius Adomaitis ir Aivaras Baltaševičius. Taip pat, buvo deleguota ir 7 studentų atstovų grupė ateinančiais metais dalyvausianti Kauno kolegijos Akademinės tarybos posėdžiuose.

Konferencijos pabaiga neapsiėjo ir be džiaugsmo bei ašarų. KK SA nariai savo kadenciją baigusiems Prezidentui ir Vice prezidentei paruošė nuotaikingą filmuką, atspindintį įsimintiniausias KK SA gyvenimo akimirkas jų prezidentavimo metu.

Tad dar kartą sveikiname naująją KK SA prezidentę Justiną Jakubavičiūtę ir lenkiame galvas bei už nepailstamą darbą dėkojame savo kadenciją baigusiam Prezidentui Jonui Leičiui!

11221141_912184888825419_269145506_o