KK SA organizuoja eilinį Kongresą

Kauno kolegijos studentų atstovybė (toliau – KK SA) š.m. gegužės mėn. 4d.  14 val. organizuoja eilinį KK SA Kongresą. Jo metu bus teikiamos Prezidentės Kristinos Karinauskaitės ir L.E.P. Prezidentės Izabelės Rainytės veiklos ir finansų ataskaitos už visų metų laikotarpį bei Kontrolės komiteto ataskaitos. Taip pat, Kauno kolegijos Akademinių padalinių studentų atstovybių (toliau – PSA) vykusių konferencijų metu išrinkti delegatai turės teisę rinkti naująjį organizacijos Prezidentą.

KK SA norėtų visus, palaikančius studentišką judėjimą, besidominčius KK SA vykdoma politika bei tuos, kuriems rūpi šios organizacijos ateitis,  atvykti į  organizuojamą Kongresą.

Kongreso posėdis yra viešas, todėl į jį atvykti gali visi norintys.
Posėdis vyks Pramonės pr. 22 (Technologijų fakultetas), 112 auditorijoje.

Kongreso posėdžio darbotvarkė: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1Idy2_Du50lRuNvtn48NR7sCojTsE4jkToeOUIH7j9N0%2Fedit%3Fusp%3Dembed_facebook&h=ATMa_9AX7d1Vo-iZUIgGUzxCEpnt6oEnGPUz1mVTpDGFMtPfPV4ZfTej4yKuhZw_tf_ovCww6LpDitgYRNKv2U0G83qRShsQypD7IR5efqSSEB9EJAXS_-A7ZAA_zD6qZ1Lo&s=1

Jei Tau rūpi tai, kas rūpi mums, mes laukiame Tavęs ir tavo nuomonės!

 

18296871_10207157625898138_1299191523_o