KK SA komandą papildė nauji nariai

Rugsėjo 20 d. 18val. Kauno kolegijos studentų atstovybė (toliau- KK SA) surengė pirmąjį susirinkimą su naujai priimtais kandidatais.

Kiekvienam naujokui iki šio oficialaus susitikimo buvo duota užduotis atsinešti kokį nors užkandį iš tam tikros raidės, tad pradžią vainikavo nario ir jo atsinešto skanėsto pristatymas. Po linksmo susipažinimo KK SA prezidentė Izabelė Rainytė tęsė susirinkimą užduodama klausimus kandidatams apie studentų atstovybės (toliau- SA) pagrindinę veiklą  ir tikslus Kauno kolegijoje. Išklausius visų nuomones, I.Rainytė išdėstė  KK SA vidines taisykles, pranešė apie Spalio mėnesį vyksiančią „Rudens akademiją“, kurioje bus plačiai pristatyti visi komitetai, ir suteikė informaciją apie greitu metu numatytus „Infopack“ testus.  Juos turės išlaikyti naujieji nariai,  įrodydami savo kompetenciją tapti oficialia KK SA komandos dalimi.

Toliau žinias skleidė KK SA prezidiumo nariai – fakultetų pirmininkai ir komitetų koordinatoriai. Vadybos ir Ekonomikos fakulteto (toliau-VEF) pirmininkas Mantas Velička, kuris taip pat atstovauja Humanitarinių studijų centrą bei Tauragės skyrių, Medicinos fakulteto (toliau- MF) pirmininkas Paulius Budrevičius bei Technologijų fakulteto (toliau -TF) ir Justino Vienožinskio menų fakulteto (toliau- JVMF) pirmininkė Viktorija Gudauskaitė pristatė  savo fakultetinių veiklą ir artimiausiu metu numatytus  susirinkimus. Kiekvieno pirmininko iniciatyva buvo pasakyti VEF SA, MF SA, TF SA ir JVMF SA šūkiai, kuriais buvo parodytas komandiškumas.

Po pirmininkų suteiktų šviežiausių naujienų sekė komitetų vadovų  prisistatymai. Viktorija Kontrimaitė apibūdino – Žmogiškųjų išteklių, Aistė Skorkaitė- Socialinių reikalų, Lukas Varnas – Akademinių reikalų, Dovydas Tamašauskas-Marketingo, Arnas Dužinskas- Ryšių su visuomene  reikalų sritis  bei papasakojo savo komitetų pagrindines funkcijas. Buvo pristatytos LSP atstovės Monikos Vaivilavičiūtės, Kultūros darbo grupės vadovės Kristinos Iljenkaitės bei administratorės Donatos Laurinaitytės pareigos.

Susipažinus su KK SA prezidiumo veikla, sekė žaidimų maratonas, kupinas juoko ir gerų emocijų. Visi nariai buvo kviečiami pasidaryti bendras  linksmas nuotraukas ir prie  atsineštų vaišių stalo pasišnekučiuoti įvairiomis temomis. Iš patenkintų naujųjų narių veidų galima buvo spręsti, kad susirinkimas pasiteisino, jiems suteikta informacija buvo naudinga bei aktuali.

Tikimės, kad visi šie studentai atsakingai žiūrės į savo vietą atstovybėje, bus aktyvūs, kūrybingi  ir kuo puikiausiai papildys KK SA gretas naujomis idėjomis.