KAUNO KOLEGIJOS STUDENTŲ ATSTOVYBĖS VEIKLOS PLANO RAŠYMAS

                         Atkeliavusi vasara ne visiems simbolizuoja keletą mėnesių besitęsiantį poilsį ar nepertraukiamas linksmybes. Studentų atstovams šis laikotarpis – tikras darbymetis. Pirmąjį šios vasaros penktadienį Kauno kolegijos Studentų atstovybės (toliau – KKSA) nariai patraukė Kudirkos Naumiesčio pusėn, kad išsikeltų tikslus, lydėsiančius juos visus artėjančius akademinius metus. Minėta vieta pasirinkta visai ne be reikalo, kadangi laisvu nuo darbų laiku Kauno kolegijos studentų atstovai plėtė savo istorinį akiratį, mėgavosi greta esančios Šešupės teikiamais malonumais bei neįpareigojančioje aplinkoje galėjo skirti daugiau dėmesio (nei įprastai) pokalbiams kasdieniškomis temomis.

                        KKSA veiklos plano rašymas tęsėsi iki sekmadienio ir buvo aptartos ne tik Ryšių su visuomene, Žmogiškųjų išteklių, Akademinių reikalų, Tarptautinių ryšių bei Lietuvos studento pažymėjimo komitetų, bet ir kiekvieno Kauno kolegijos akademinio padalinio studentų atstovybės veiklos. Ypatingai daug dėmesio skirta prevencinėms priemonėms, skirtoms slopinti atsiskaitymų (egzaminų) metu pasireiškiančius studentų akademinio nesąžiningumo atvejus.

                             Tad tikimės pasiekti užsibrėžtus tikslus ir toliau pateisinti studentų keliamus lūkesčius!