KAUNO KOLEGIJOS STUDENTŲ ATSTOVYBĖS KONGRESAS

 

Šių metų gruodžio 16 dieną Kauno kolegijos studentų atstovybė (toliau – KK SA) pakvietė kolegijos administracijos atstovus, kolegas iš kitų aukštųjų mokyklų bei visus studentų atstovybės gyvenimu besidominčius bendraminčius susirinkti į kongresą. Be atvykusių svečių kongrese dalyvavo ir 17 deleguotų asmenų, kurie tvirtino šiuo metu KK SA Prezidentės pareigas einančios Justinos Jakubavičiūtės veiklos ataskaitą, KK SA įstatus, darbo reglamento redakcijas.

 

Justina Jakubavičiūtė pristatė ne tik savo įvykdytų darbų, bet ir Atstovavimo, Ryšių su visuomene, Tarptautinių ryšių, Žmogiškųjų išteklių komitetų veiklos ataskaitas. Buvo aptarta ne tik esama KK SA padėtis Kauno kolegijoje, bet ir ateities planai.

 

Džiugu, kad klausimų bei pastebėjimų turėjo ir administracijos atstovai, kurie neslėpė džiaugsmo studentų atstovų nuveiktais darbais. Justinai Jakubavičiūtei buvo linkėta sėkmės, naujų idėjų bei užsispyrimo tolimesnėje veikloje.