Kauno kolegijos Studentų atstovybės Kongresas

Šių metų gegužės 13 dieną Kauno kolegijos studentų atstovybė (KK SA) pakvietė kolegijos administraciją, kolegas iš kitų aukštųjų mokyklų bei visus studentų atstovybės gyvenimu besidominčius studentus susirinkti į kasmetinį Kongresą. Be atvykusių svečių Kongrese dalyvavo ir 21 studentų atstovybės deleguotas asmuo, kuris kvorumo principu tvirtino pristatytas veiklos, finansines ataskaitas, naująją KK SA Kontrolės komiteto sudėtį, kandidatus į Kauno kolegijos Akademinę tarybą bei slaptu balsavimu rinko naująjį KK SA prezidentą.

Kongresą atidarė ir sveikinimo žodį tarė Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui Dr. Nijolė Zinkevičienė. Prasidėjus Kongresui bendru nutarimu buvo išrinktas pirmininkaujantis asmuo, sekretorius ir trijų žmonių grupė, sumuojanti kvorumo metu iškeltų „Delegatas“ kortelių skaičių. Vėliau Studentų atstovybės prezidentės pareigas einanti Justina Jakubavičiūtė pristatė finansinę ir veiklos ataskaitą, kurios metu buvo aptarti ne tik prezidentės, bet ir visos komandos: Atstovavimo, Ryšių su visuomene, Žmogiškųjų išteklių ir Tarptautinių ryšių komitetų bei Projektų darbo grupės nuveikti darbai. Taip pat buvo pristatyti ir patvirtinti Kauno kolegijos Studentų atstovybės įstatai. Po išsamaus Justinos Jakubavičiūtės pristatymo buvo pateikta KK SA Kontrolės komiteto ataskaita, kurią pristatė komiteto narė Modesta Grakauskaitė. Išsakyti pastebėjimai ir pateiktos rekomendacijos, kad darbas studentų atstovynėje vyktų dar efektyviau.

Po pristatymo prie tribūnos stojo ir kandidatė į KK SA prezidento pareigas Kristina Karinauskaitė. Kandidatė pristatė savo veiklos planus, išsikeltus tikslus bei naująją darbo komandą – komitetų koordinatorius. Po svečių iškeltų klausimų delegatai rikiavosi prie balsadėžės, kur atidavė savo balsą.

Balsų skaičiavimo komisijai susumavus balsus pirmininkas netruko paskelbti, kad remiantis balsų dauguma naująja Kauno kolegijos Studentų atstovybės prezidente tapo Vadybos ir ekonomikos fakulteto I kurso Logistikos studijų programos studentė Kristina Karinauskaitė.

Dar neišblėsus džiugioms nuotaikoms buvo išrinkti ir naujieji KK SA Kontrolės komiteto nariai, kuriais tapo savo kadenciją baigusi KK SA  prezidentė Justina Jakubavičiūtė, kadenciją baigusi Vadybos ir ekonomikos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkė Simona Lapūnaitė ir buvęs Ryšių su visuomene komiteto koordinatorius Eimantas Zaksas. Taip pat, buvo patvirtinti 7 delegatai atstovauti studentus ateinančiais metais vykstančiuose Kauno kolegijos Akademinės tarybos posėdžiuose.

Po konferencijos uždarymo svečiai ir kolegos sveikino kadenciją baigusią prezidentę Justiną Jakubavičiūtę ir gero darbo linkėjo naujai išrinktai prezidentei Kristinai Karinauskaitei.

Dar kartą tariame nuoširdų ačiū už visų metų sunkų darbą, pasiaukojimą ir visokeriopą pagalbą kadenciją baigusiai prezidentei Justinai Jakubavičiūtei, sveikiname naujai išrinktą prezidentę Kristiną Karinauskaitę ir visą komandą, gero ir sėkmingo darbo!

13174025_10204815429905770_2699044594584115893_n