Erasmus programa yra atvira visų tipų aukštojo mokslo įstaigoms, ji apima visas disciplinas ir studijų lygius, įskaitant ir doktorantūrą.

Erasmus mobilumo programos studentams garantuojama, kad studijų užsienyje laikotarpis bei gauti kreditai, vadovaujantis Studijų sutartimi, bus visiškai pripažįstami ir įskaitomi siunčiančioje aukštojo mokslo institucijoje, taip pat užtikrinama, kad Erasmus programos studijų metu nereikės mokėti papildomai jokių akademinių, registracijos mokesčių bei mokesčių už egzaminus, naudojimąsi laboratorijomis ir bibliotekomis.

Erasmus programos studentams yra mokama Erasmus stipendija, jos dydis priklauso nuo šalies, į kurią vykstama, pragyvenimo lygio ir gali būti nuo 350 iki 700 EUR per mėnesį. Per studijų užsienyje laikotarpį taip pat yra nenutraukiamas nacionalinės stipendijos arba paskolos mokėjimas.
Pretenduoti į Erasmus programos stipendiją studijoms/praktikai užsienyje ir į Erasmus programos studento statusą turi teisę visi Kauno kolegijos nuolatinių studijų, kurios organizuojamos dienine ir vakarine formomis, pirmą kursą baigę studentai. Į praktiką užsienyje pagal Erasmus programą taip pat gali vykti nuolatinių studijų, kurios organizuojamos dienine ir vakarine formomis, pirmo kurso pirmą semestrą baigę studentai. Tuomet studijų/praktikos trukmė – ne trumpesnė kaip 3 mėnesiai ir ne ilgesnė kaip vieneri mokslo metai.

ATRANKOS KRITERIJAI:
• ankstesnių metų akademinės veiklos rezultatai;
• priimančios institucijos pasiūlyta studijų/praktikos programa;
• užsienio kalbos mokėjimas (šalies, į kurią vykstama, arba tos kalbos, kuria vyks studijos, partnerinėje institucijoje);
• motyvacija studijuoti/atlikti praktiką užsienyje;
• asmens gebėjimas spręsti kylančias problemas.

NORINTIS IŠVYKTI STUDIJUOTI/ATLIKTI PRAKTIKĄ Į UŽSIENĮ PAGAL ERASMUS PROGRAMĄ TURI:
1. Norintis studijuoti/atlikti praktiką užsienyje pagal Erasmus programą studentas, pirmiausia turi išsirinkti užsienio instituciją, į kurią norėtų vykti .
2. Užpildyti paraiškos dalyvauti atrankoje anketą ir pateikti ją savo fakulteto Erasmus programos koordinatoriui. Kartu su paraiškos anketa studentas privalo pateikti paskutinių dviejų akademinių sesijų rezultatus (iš dekanato, lietuvių kalba), gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką anglų kalba.
3. Atlikti užsienio kalbos testą. Užsienio kalbos testavimas vyksta Užsienio kalbų katedroje (Pramonės pr. 20, 225 kab., kiekvieną trečiadienį nuo 13.00 val.) Būtina išankstinė registracija telefonu 8 37 75 11 49.

Daugiau informacijos apie studijas ar praktiką užsienyje pagal Erasmus programą rasite čia.