Būk Lyderis 2016

Šių metų kovo 19-20 dienomis Kauno kolegijos studentų atstovybė (toliau – KK SA) organizavo savo savivaldos naujiesiems nariams skirtus mokymus „BŪK Lyderis‘16“. Jų tikslas – organizatorių parengtos programos vykdymo dėka atrinkti net 10 naujųjų lyderių, kurie ateinančiu metu būtų pasiruošę užimti svarbias KK SA siūlomas  pareigas. Savivaldos nariai turėjo progą išvykti už Kauno miesto ribų ir kartu praleisti net dvi įspūdžių ir naujovių kupinas dienas.

Pirmąją mokymų dieną organizacijos naujokai turėjo progą klausytis seminaro apie motyvacijos ugdymą, laiko planavimą, komandos formavimą bei streso valdymą. Šių bazinių žinių praktinis panaudojimas lydėjo studentus visų mokymų metu, kuomet praktinės užduotys – parengtos simuliacijos – buvo atliekamos remiantis tikros komandos pagrindu. Būtent, pirmoji projekto „BŪK Lyderis‘16“ organizatorių paruošta simuliacija susirinkusiųjų laukė iš karto po visus puikiai nuteikusio seminaro. Pastaroji simuliacija buvo orientuota į narių darbą akademinių padalinių studentų atstovybėse, kurios metu organizatoriai stengėsi įžvelgti potencialius pirmininko pareigas galinčius užimti narius. Po simuliacijos metu atliktų užduočių vyko aptarimas, kuomet susiformavusių komandų lyderiai pristatė ne tik įvykdytų darbų atlikimo eigas, bet ir pateikė konkrečius jų rezultatus.

Antroji diena, kaip ir pirmoji, prasidėjo seminaru. KK SA narius aplankė šios organizacijos alumnas Donatas Valentinavičius, kuris su auditorija dalinosi savo gerąja patirtimi, prisidedant prie geresnio studentiško gyvenimo. Nuotaikingoms diskusijoms pasibaigus darbai tęsėsi ir susirinkusiųjų laukė dar dvi organizatorių paruoštos  simuliacijos. Naujieji nariai dirbo ties problemų sprendimais, priimamais KK SA komitetų, bei ties vienu iš didžiausių savivaldos rengiamų renginių organizavimu šiais metais. Mokymus uždarė bendras vykusių simuliacijų aptarimas. Tiek mokymų dalyviai, tiek jų organizatoriai rezultatais liko patenkinti ir „BŪK Lyderis‘16“ projektą vertina pasisekusiu.

Praėjus porai dienų po mokymų, organizatoriai rinkosi į susirinkimą, kurio metu išrinko 10 vykdyto projekto metu labiausiai pasižymėjusių žmonių. Renkantis buvo atsižvelgta į įdėto darbo indėlį, pasireiškusias lyderio savybes, darbų pasiskirstymą komandoje, komandos valdymo būdus ir pan. Iš 10 atrinktųjų buvo 3 nariai iš Medicinos, 2 – iš Technologijų ir kraštotvarkos ir net 5  – iš Vadybos ir ekonomikos fakultetų studentų atstovybių.

Tad, dar kartą sveikiname „BŪK Lyderis‘16“ projekto lyderius ir dėkojame visiems dalyvavusiems, tikimės kad sukauptos žinios padės ateityje. Taip pat, didelį „ačiū“ tariame organizatoriams už jų rūpestį bei mokymų įgyvendinimą.