Entries by Domantas Petkus

D.U.K. #AKADEMINISTREČIADIENIS

D.U.K. – Dažniausiai užduodami klausimai: Kas? Kam? Kiek? Ką? Socialinis D.U.K. Šioje skiltyje rasite daug naudingos informacijos apie stipendijas, bendrabučius, paskolas ir kitą. Pavyzdys: Kam yra skiriamos skatinamosios stipendijos? Skatinamosios stipendijos yra skiriamos 10-12%  geriausiai besimokantiems grupės studentams, kurie neturi akademinių skolų, studijuojantiems bet kuria studijų forma, nepriklausomai nuo to, ar studijuoja valstybės finansuojamoje ar […]

SKATINIMAI IR NUOBAUDOS #AKADEMINISTREČIADIENIS

Studentas gali būti skatinamas už aukštus studijavimo pasiekimus, išskirtinius rezultatus mokslo, sporto, kultūros, meno srityse, aktyvią akademinę ir visuomeninę veiklą, už kolegijos vardo garsinimą ir kt. Skatinimo formos: Padėka. Padėkos raštas. Skatinamoji stipendija. Galimybių sudarymas išskirtinių rezultatų sklaidai už kolegijos ribų. Nuobaudos gali būti skiriamos už studento pareigų nevykdymą. Nuobaudų formos: Pastaba. Papeikimas Šalinimas iš […]

Studijų pertraukimas #AKADEMINISTREČIADIENIS

Galimi du studijų pertraukimo atvejai: Studijų pertrauka Akademinės atostogos  Abiem atvejais studentas paliekamas studentų sąrašuose. Studijų pertrauka: Studijų pertrauka gali būti suteikiama studento prašymu, esant svarbioms asmeninėms priežastims. Studijų pertrauka suteikiama akademinio padalinio vadovo įsakymu. Įsakyme nurodomos studijų pertraukos priežastys, studijų pertraukos pradžios ir sugrįžimo į studijas datos. Studentas privalo grįžti iš studijų pertraukos ne […]

Laisvai pasirenkami dalykai #AKADEMINISTREČIADIENIS

Kas tai? Laisvai pasirenkami dalykai/moduliai – tai tos pačios ar kitos mokslo ar meno studijų srities dalykai/moduliai, kuriuos studentas turi pasirinkti iš kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų/modulių nustatyta tvarka. Kur galiu rasti sąrašą? Laisvai pasirenkamų dalykų/modulių sąrašas skelbiamas kolegijos tinklapyje, registracija ir studijų organizavimas vykdomas pagal kolegijoje patvirtintą Studentų laisvai pasirenkamų […]

Stovėjimo aikštelės #AKADEMINISTREČIADIENIS

Šiandiena turime neįprastą informacinį akademinį trečiadienį, kurio tema automobilių stovėjimo aikštelės. Bendru pastebėjimu studentai ir net kolegijos darbuotojai nesilaiko kelių eismo taisyklių bei etikos normų. Dažnai pastebime, kad mašinos būna užstatytos. Jei ketinate užstatyti pravažiavimą automobiliu, prašome už lango palikti telefono numerį, kad esant reikalui būtų galima jį patraukti.Draugai ir draugės, geltona liniją yra skirta […]

Tvarkaraščiai #AKADEMINISTREČIADIENIS

Studijų užsiėmimų tvarkaraščiai. Skelbiami ne vėliau kaip savaitė iki semestro pradžios. Tvarkaraščius sudaro darbuotojai pagal jiems priskirtas funkcijas. Tvarkaraščiai skelbiami kolegijos interneto svetainėje ir informaciniuose stenduose. Fizinio aktyvumo užsiėmimai (2 val. per savaitę) – įtraukiami į kiekvienos studijų programos pirmo ir antro kurso studijų tvarkaraščius. Nuolatinių studijų tvarkaraštyje per vieną dieną negali būti daugiau 8 […]

Vėlavimai #AKADEMINISTREČIADIENIS

Dėstytojai turi: Vadovautis nustatytu darbo laiku ir laikytis darbo drausmės; Nedelsiant pranešti, negalėdami nurodytu laiku atvykti į jųjų vedamą paskaitą arba negalėdami joje dalyvauti, savo tiesioginiam vadovui ir nurodyti vėlavimo arba neatvykimo į darbą priežastį. Kolegijos darbo tvarkos taisyklių (toliau – Taisyklių) laikymasis yra viena iš darbo drausmės sudėtinių dalių. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma […]

Rašto darbai #AKADEMINISTREČIADIENIS

Rašant studijų ir mokslo darbus labai svarbu: žinoti reikalavimus studijų darbams rengti; pasirinkti tinkamus informacijos šaltinius; žinoti šaltinių paieškos vietas; tinkamai naudoti šaltinius, cituoti ir sudaryti literatūros sąrašus; rengti studijų darbus, atsižvelgiant į kolegijos akademinės etikos kodeksą. Daugiau informacijos, apie metodinius nurodymus studijų darbams rengti, skaitykite: http://biblioteka.kaunokolegija.lt/zinok/kaip-rasyti-darbus/ Informacinės talpyklos, kuriuose galite kaupti darbus: Moodle sistemos […]

Rotacija #AKADEMINISTREČIADIENIS

Kas yra rotacija? Rotacija – procesas, kurio metu studentas gali gauti arba prarasti valstybės finansuojamą studijų vietą. Kodėl netenkama valstybės finansuojamos studijų vieta? Jeigu valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas neatitinka gero mokymosi kriterijų, jis netenka valstybės finansuojamos studijų vietos ir turi mokėti jo priėmimo į Kolegiją metais nustatytą studijų kainą. Kodėl gaunama valstybės finansuojama […]

Skolos #AKADEMINISTREČIADIENIS

Aktuali informacija susijusi su skolomis: Skirtingų studijų programų kursų trukmė yra skirtinga, todėl skiriasi ir semestrų laikotarpiai. Taip pat ir „skolų savaitė vyksta skirtingais laikais. „Skolų savaitė“ dažniausiai vyksta paskutinę savaitę prieš sesijos pabaigą, kurios metu studentai turi galimybę taisytis savo kaupiamųjų pažymių dedamąsias dalis. Koks studentas yra laikomas turinčiu studijų skolą? Studentas laikomas turinčiu […]