#AKADEMINISTREČIADIENIS Pasiekimų Vertinimas

 

Labas, studente!!!  Dalinamės dar vienu „rinkinuku“ naudingos informacijos apie pasiekimų vertinimą:

Dėstytojai, vertinantys Tavo darbus vadovaujasi keliais be galo svarbiais principais: vertinama turi būti AIŠKIAI, OBJEKTYVIAI, ir visiškai NEŠALIŠKAI.

Vertinimo tvarka (pavyzdžiui, informacija, kaip bus vertinamas Tavo darbas, kiek taškų gali surinkti už vieną ar kitą užduotį) turi būti viešinama ir paaiškinama.

Studijavimo pasiekimų vertinimo rezultatai skelbiami laikantis konfidencialumo. Tokie atvejai, kada dėstytojas atsiunčia nenuasmenintus sąrašus (įvardinus konkrečių studentų vardus ir pavardes) su įvertinimais į akademinių grupių bendro naudojimo elektroninius paštus – NEGALIMI. Ir visai nesvarbu, kad dauguma grupės studentų sutinka, juk niekada negali žinoti, ar tikrai nebus nė vieno prieštaraujančio, bet bijančio tą pasakyti garsiai.

Jei nutinka taip, kad informacija, kurią skelbia #AKADEMINISTREČIADIENIS neatitinka realybės studijų proceso metu – drąsiai kreipkis į dėstytojus ir administraciją. Jei reikės – #KKSA visada padės!