LSS ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija

Untitled


Vasario mėn. 25-tą dieną, Vilniaus Gedimino technikos universitete, visos Lietuvos studentų atstovybių atstovus subūrė Lietuvos studentų sąjungos (toliau – LSS) ataskaitinė ir rinkiminė konferencija. Pirmuosius konferencijos žodžius tarė dabar jau buvęs LSS Prezidentas Paulius Baltokas. Be abejonės, konferencijoje apsilankė ir šiltus žodžius studentų atstovams skyrė švietimo ministrė Jurgita Petrauskienė. Po įžanginių kalbų tam, kad konferencija vyktų sklandžiai ir viskas būtų užfiksuota buvo pakviesti 5 savanoriai balsų skaičiavimo komisijai sudaryti. Komisijos skaičiavimais kvorumą sudarė apie 130 delegatų, kurie tvirtino pateiktas ataskaitas ir turėjo galimybę užduoti klausimus. Po teiktų ataskaitų konferencijoje sekė rinkimai. Išrinkti naujieji Priežiūros komiteto nariai bei naujasis LSS vadas. Paulius Baltokas – LSS prezidento pareigas ėjęs 4-erius metus, jas perleido šios organizacijos Valdybos nariui, buvusiam ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentų atstovybės prezidentui Mažvydui Savickui. Kandidatas sulaukė net 46 klausimų iš auditorijos. Balsų skaičiavimo komisijai atidžiai peržiūrėjus ir suskaičiavus biuletenius paaiškėjo, kad 3 iš jų vis dėl to buvo sugadinti, tačiau tai nesutrukdė Mažvydui Savickui būti išrinktam naujuoju LSS Prezidentu. Pasak Mažvydo, Jis tiki, kad kartu su visa LSS gali įgyvendinti be galo svarbius tikslus, nuo kurių studentams bus gera gyventi ir sudijuoti Lietuvoje. Iš naujojo Prezidento žodžių buvo galima suprasti, kad lengva nebus, tačiau su savo naująja komanda sieks savo išsikeltų tikslų ir yra nusiteikęs viskam. „O mūsų kelionė tęsiasi. Bus laimėjimų, bus pralaimėjimų.“ Jam paprašius susirinkusieji dar kartą plojimais padėkojo prieš tai veikusiai LSS komandai. Konferencijos metu Paulius Baltokas įteiktė raštiškas padėkas, kuriose taip pat dėkoja už aktyvumą bei veiklą LSS. Tokias padėkas gavo ir mūsų atstovybės narė Kristina Karinauskaitė bei KK SA alumni Justina Jakubavičiūtė .

Laikas bėga ir reikalauja pokyčių bei naujovių. Judėjimas pirmyn – studentijos jėga! Studentai kuria ateitį ir kiekviena akimirka yra geriausia galimybė! Sveikiname naująjį Prezidentą bei norime tarti dar vieną didelį “AČIŪ” savo pareigas baigusiam eiti Pauliui Baltokui ir palinktėti jam išlikti ištikimam studentiškam judėjimui!